Liha ja mielenterveys

Päivitetty: 17.6.2024 11:44

Karnivori ja muut variaatiot ketogeenisesta- tai vähähiilihydraattisesta (VHH) ruokavalioista vaikuttavat olevan erittäin tehokkaita auttamaan monien erilaisten terveysongelmien kanssa. Kasvamassa määrin alamme näkemään myös tieteellisiä tutkimuksia siitä, miten hyödyllistä karnivori-ruokavalio on myös aivojemme hyvinvoinnille.1234

Huom! VHH-ruokavalioiden vaikutuksista mielenterveyshäiriöihin ei ole tehty vielä tarpeeksi tutkimuksia joiden pohjalta voisimme todeta mitään varmasti. Toivottavasti pystymme päivittämään jatkossa artikkelia parempien lähteiden kanssa kun uusia tutkimuksia tulee esiin.

Monet ajattelevat, että mielenterveysongelmat kuten masennus, ahdistus ja ADHD ovat aivojen kemiallisia epätasapainotiloja jotka vaativat lääkitystä, mutta harvemmin jäämme miettimään mikä on tämän kemiallisen epätasapainon juurisyy. Vaikkakin lääkitys on ehdottomasti hyödyllinen vaihtoehto joillekin yksilöille, alamme pikkuhiljaa myös ymmärtämään, että parhain mahdollinen tapa vaikuttaa aivojemme kemialliseen tasapainoon on oikeastaan ruoka – sillä aivojen kemikaaleihin voi vaikuttaa niiden ravintoaineiden avulla mitä saamme ruuasta. 5

Tämän ajatuksen myötä on syntynyt uusi ala, ravitsemuspsykiatria, joka pyrkii ymmärtämään ravinnon vaikutusta mielialaan, kognitioon ja käyttäytymiseen. Alan kautta esiin nousevat tulokset alkavat hahmottamaan toivon viestiä: ruokkimalla aivojamme oikein, voimme estää ja peruuttaa erilaisia mielenterveysongelmia ja joissakin tapauksissa jopa vähentää tai kokonaan poistaa lääkityksiä.

Viime vuosikymmenien aikana noteerattu mielenterveysongelmien esiintyvyyden jyrkkä nousu kulkee rinnakkain muiden ”kansantautien” kanssa jotka alkoivat lisääntyä modernin teollistumisen aikakauden alusta (diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet jne.).6 Vaikkakin monet syyttävät näistä eläintuotteita ja rasvaa, liha ei ole mikään uusi ja vieras aine, vaan se on ikivanha ja ravintorikas osa ihmiskunnan historiaa.7

Vaikkakaan emme voi ikinä tietää tarkasti kuinka paljon esihistorialliset ihmiset söivät lihaa, tiedämme varmuudella, että yksikään ihminen ei voi selvitä ilman yhtään eläintuotteita. Kasviksista puuttuu kokonaan tietyt välttämättömät ravintoaineet, kuten B12 vitamiini, joiden valmistaminen ravintolisänä aloitettiin vasta 1950-luvulla.89

Länsimaisen ruokavalion erottava tekijä ei ole siinä oleva lihan määrä, vaan prosessoitujen hiilihydraattien, kuten sokerin ja jauhojen, sekä siemenöljyjen (ie. kasviöljyjen), kuten soija-, rypsi- ja auringonkukka öljyjen, määrä. Nämä kaksi ainesosaa ovat niitä jotka määrittelevät parhaiten modernin länsimaisen ruokavalion.

Vaikka yksimielisyyttä näiden terveellisyydestä ei olla vielä saavutettu, prosessoidut hiilihydraatit ja kasviöljyt ovat linkitetty kasvaviin tulehdusarvoihin, hapettumiseen, hormonien epätasapainoon ja insuliiniresistenssiin10. Nämä kaikki ovat taas tutkimusten mukaan yhdistetty modernien mielenterveysongelmien kasvuun.11

Nämä eivät toki ole ainoita vaikuttajia mielenterveysongelmien esiintyvyyteen. Mutta koska todisteita ruokavalio valintojen liittymisestä erilaisiin sairauksia tuottaviin prosesseihin jo löytyy, niiden vaikutuksen laajuuden punnitsemisella on merkitystä.

Huom! Saalistajaan upotetaan vain videoita joihin löytyy suomenkielinen tekstitys. Tähänkin videoon siis löytyy tekstitys asetusten alta.

Mielenterveys ja lihan välttämättömät ravintoaineet

Karnitiinia löytyy vain eläinkunnan tuotteista, mutta kehomme pystyy tuottamaan sitä pieniä määriä itsenäisesti. Karnitiini auttaa liikuttamaan rasvahappoja mitokondriaalisen kalvon lävitse, missä sitä voidaan käyttää energiana beetaoksidaation12 kautta. Karnitiini siis auttaa polttamaan rasvavarastoja energiana. Tämä on erittäin hyödyllinen mekanismi sillä meillä on yleensä kehossamme paljon enemmän varastoitua ja valmiiksi käytettävissä olevaa rasvaa, kun taas meillä on vain rajallinen määrä varastoituja hiilihydraatteja kehossamme (pääasiallisesti lihaksissa ja maksassa). Rasvan polttaminen energiana muodostaa ketoaineita joilla on lukuisia positiivisia vaikutuksia kehossa, kuten tiettyjen pitkäikäisyyttä tukevien geenien aktivoituminen (sirtuiinit ja FOXO313) ja mitokondrion toiminnan tehostuminen.1415

Kun ollaan verrattu kasvissyöjien ja lihansyöjien karnitiinipitoisuuksia, on kasvissyöjillä todettu olevan mittavasti vähentyneet lihaksiston karnitiinipitoisuudet sekä kasvissyöjillä ollaan todettu myös pienentynyt kyky kuljettaa karnitiinia lihaksistoon, riippumatta siitä ollaanko karnitiinia saatu suonensisäisesti tai ravinnosta.16 Kun kehon karnitiinipitoisuudet alenevat, alenee myös kehon kyky polttaa rasvaa energiana. Täten iso osa aineenvaihduntaa kärsii negatiivisista seurauksista.

Rasvanpoltto aineenvaihdunta on erityisen tärkeää aivoille, sillä masentuneen henkilön aivoissa ollaan todettu alentuneita karnitiinipitoisuuksia. Ainakin eläintutkimuksissa ollaan nähty alentuneiden karnitiinipitoisuuksien vaikuttavan masennuksen syventymiseen.17 Kun ikääntyneille rotille ollaan annettu karnitiinia rottien mitokondriaalinen toiminnallisuus tehostui, aineenvaihdunta nopeutui ja niiden ulkonäkö nuorentui.18 Ihmisten kohdalla taas on tehty tutkimus jossa vertailtiin seitsemääkymmentä potilasta joilla oli todettu vakava masennus neljäänkymmeneen terveeseen ihmiseen. Kaikilla masentuneilla todettiin selvästi alemmat aivojen karnitiinipitoisuudet ja pitoisuuksien määrä korreloi suoraan masennuksen vakavuuden kanssa (ie. mitä masentuneempi ihminen oli sitä alemmat karnitiinipitoisuudet heidän aivoissa todettiin).17 Matalien karnitiinipitoisuuksien on arveltu muuttavan mekanismeja miten geenit menevät päälle tai pois päältä aivoissa, vaikuttavan negatiivisesti välittäjäaineiden pitoisuuksiin ja aiheuttavan tulehdusta.

Tämä entistä enemmän alleviivaa mahdollisuutta siihen, että matalla karnitiinipitoisuudella on yhteys masennukseen ja lukuisissa kokeissa on jo näytetty että karnitiinipitoisuuksien korjaaminen helpottaa masennuksen oireita. 2013 tehdyssä arviointitutkimuksessa kirjoitettiin seuraavasti:

“Neljä erillistä kliinistä interventiotutkimusta osoittivat karnitiinin vaikuttavan masentuneisiin potilaisiin dramaattisesti paremmin kuin plasebo. Kaksi tutkimusta osoittivat karnitiinin toimivan paremmin kuin plasebo dystymia mielialahäiriöissä19 ja kaksi muuta tutkimusta osoittivat karnitiinin olevan vaikutuksiltaan yhtä tehokas kuin masennuslääkkeet masennusoireiden hoitamisessa. Karnitiini osoitti positiivisia vaikutuksia myös masentuneisiin potilaisiin jotka kärsivät fibromyalgiasta ja minimaalisesta maksan enkefalopatiasta…Yhteenvetona voidaan todeta, että karnitiini voi olla potentiaalisesti tehokas ja siedettävä seuraava hoitomenetelmä, jolla on uusia toimintamekanismeja masennuspotilaille.”20

Eräs toinen tutkimuspaperi vuodelta 2017 jossa arvioitiin kahtatoista erillista interventiotutkimusta joihin osallistui 791 potilasta kertoi seuraavista tuloksista:

“Karnitiinilisäys vähentää merkittävästi masennusoireita verrattuna lumelääkkeeseen/ei interventiota, mutta tarjoaa samalla vertailukelpoisen vaikutuksen vakiintuneisiin masennuslääkkeisiin, joilla on vähemmän sivuvaikutuksia.”21

Siksi todisteet siitä, että karnitiinin puutoksella voi olla merkitystä masennuksen hoidossa, ovat vahvat, ja tutkimukset tukevat ajatusta, että tämän ravintoaineen kasvavat pitoisuudet voivat lievittää karnitiinipitoisuuksien vajavuudesta johtuvaa masennusta vähemmillä sivuvaikutuksilla kuin ottamalla masennuslääkitystä. 

Miten näihin tutkimuksiin osallistuvilla ihmisillä päätyi olemaan niin vahva vajavaisuus tästä elintärkeästä ravintoaineesta? Ruokavalion aiheuttama puutostila näyttää olevan todennäköisin selitys. Valitettavasti näiden tutkimuksen tekijät eivät tutkineet tutkimuksen osanottajien ruokavalioita, mutta kuten yllä totesimme, kasvisruokavaliota noudattavilla ihmisillä on todettu yleisesti alhaisemmat karnitiinipitoisuudet. Nämä tutkimukset siis viittaavat siihen, että pihvi ja maksa voivat olla parhaimpia masennuslääkkeitä.

Karnosiini on molekyyli, joka toimii endogeenisena antioksidanttina ja sitä löytyy vain eläinkunnan tuotteista. Kehomme pystyy tuottamaan sitä itse pieniä määriä, mutta useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kasvissyöjät kärsivän alentuneista karnosiinipitoisuuksista kehossa.2223

Karnosiini näyttää kuitenkin olevan paljon enemmän kuin pelkkä antioksidantti. Tämän pienen molekyyliperheen on myös osoitettu vähentävän kehittyneiden glykaatio lopputuotteiden (AGE) muodostumista24, jotka voivat muodostua kehossamme, kun sokerimolekyylejä lisätään proteiineihin tai lipideihin. Kohonneet AGE-tasot on liitetty diabetekseen, sydänsairauksiin ja dementiaan. AGE-proteiinien muodostuminen on monimutkainen prosessi, jota ei täysin ymmärretä, mutta molekyylien, kuten karnosiinin, riittävä saanti voi auttaa hallitsemaan solutasoja ja toimittavat täten arvokasta roolia sairauksien ehkäisyssä. Kasvissyöjillä on osoitettu omaavan korkeampia AGE-arvoja, mikä voi johtua sokerien, kuten fruktoosin, lisääntyneen kulutuksen ja suojaavien molekyylien, kuten karnosiinin, alhaisemmasta tasoista.25

Tauriini on vielä yksi arvokas ravinne, jota löydetään vain eläinruoista ja jolla on myös AGE-proteiinien muodostumista vähentävä vaikutus.26 Sen toimintaa ihmiskehossa ei tunneta täysin, mutta sen tiedetään toimivan endogeenisena antioksidanttina lihasten toiminnassa ja ahdistuneisuutta helpottavana välittäjäaineena.27 Tauriini on myös yksi niistä ravinteista joita kehomme voi tehdä pieniä määriä itsenäisesti, mutta ei tarpeeksi jotta tauriinipitoisuudet olisivat optimaaliset. Tauriinipitoisuuksien on myös osoitettu olevan erittäin alhaisia niillä jotka eivät syö eläintuotteita.28

Mielenterveysongelmien esiintyvyys kasvis- ja vegaaniruokavalioilla

Koska tiedämme jo, että kasvissyöjillä ja vegaaneilla on todennäköisesti puutteita monissa elintärkeissä ravintoaineissa, kuten kreatiinissa, koliinissa ja karnitiinissa (täältä voit lukea myös muista), ei ole yllättävää, että mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys on kasvissyöjillä paljon suurempi. Seuraavien tutkimusten korrelaatiot ovat viitteellisiä ja on tärkeää huomata, että nämä ovat epidemiologisia tutkimuksia, joten emme voi tehdä niiden pohjalta vielä vakuuttavia syy-seurausjohtopäätöksiä. Kuitenkin sen perusteella mitä tiedämme useiden aivojen terveyteen liittyvien ravintoaineiden puutteista kasvissyöjillä ja vegaaneilla, voimme kuitenkin muodostaa näiden tutkimusten pohjalta vahvoja hypoteeseja.

Analyysissa jossa tutkittiin yli 9000 australialaista naista nähtiin kasvissyöjillä huomattavasti enemmän mielenterveysongelmia, vakavampia raudan puutostiloja ja he ottivat todennäköisemmin reseptilääkkeitä kuin ne, jotka eivät olleet kasvissyöjiä.29 Toinen australialainen tutkimus havaitsi, että kummankin sukupuolen kasvissyöjät kärsivät kaksi kertaa todennäköisemmin masennuksesta, ahdistuksesta ja muista haitallisista terveysvaikutuksista kuin ei-kasvissyöjäryhmä, jonka ikä- ja sukupuolisuhteet olivat vastaavat. Tutkijat totesivat:

”Tuloksemme osoittivat, että kasvisruokavalioon liittyy alentunut terveydentila (suurempi syövän esiintyvyys, allergiat ja mielenterveyshäiriöt), suurempi terveydenhuollon tarve ja huonompi elämänlaatu.”30

Samantapaisia havaintoja on tehty Euroopan väestössä. Erittäin laajassa Ranskassa suoritetussa poikkileikkaustutkimuksessa masennusoireet olivat merkittävästi yleisempiä kasvissyöjillä ja niillä, jotka eivät syöneet ruokavaliossaan punaista lihaa. Nämä tutkijat osoittivat, että kun eläintuotteet jätettiin pois, osallistujat kokivat todennäköisemmin masennusta.31 Myös Saksassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että kasvissyöjät osoittivat mielenterveyden häiriöitä enemmän kuin lihaa syövät.32 Lopuksi, Suomessa ja Ruotsissa tehdyt tutkimukset ovat osoittivat että kasvissyöjät kokevat kolme tai neljä kertaa todennäköisemmin kausiluonteisia mielialahäiriöitä.33 

Edellä mainitut tutkimukset kattavat yli 130 000 osallistujaa ja osoittavat jatkuvasti korrelaation kasviperäisten ruokavalioiden ja mielenterveysongelmien välillä. Tämä todistevuori viittaa siihen, että kasvisruokavalioihin liittyvät ravitsemukselliset puutteet voivat aiheuttaa ongelmia aivoissamme. Jos haluamme todella saavuttaa kehomme ja mielemme optimaalisen terveyden, korkealaatuisten eläinruokien on yksinkertaisesti oltava merkittävä osa ruokavaliota.

Ahdistuneisuushäiriöt

Ahdistuneisuushäiriöt sisältävät yleistyneen ahdistuneisuushäiriön, paniikkihäiriön, traumaperäisen stressihäiriön, pakko-oireisen häiriön ja sosiaalisten tilanteiden pelkohäiriön. Vaikkakaan ahdistuneisuushäiriön ja ruokavalion yhteydestä ei olla vielä julkaistu virallisia tutkimuksia, löytyy siitä kuitenkin useita kokemuskertomuksia jotka puoltavat ketogeenisen ruokavalion hyötyjä. Lääkäri Georgia Eden mukaan ahdistuneisuushäiriöiden helpottaminen tai kokonaan poistuminen on yksi yleisimpiä raportoituja hyötyjä vähähiilihydraattisten ja korkearasvaisten ruokavalioiden kohdalla.

[..] Samalla kun ruoansulatusongelmat jatkuivat aloin ahdistua entistä enemmän. Kesken opintojeni koin lopulta myös ensimmäisen paniikkikohtauksen opettajani toimistolla. Kokemus oli niin epämiellyttävä, että aloin siitä lähtien välttelemään kaikkia tilanteita jotka voisivat millään lailla laukaista paniikkikohtauksen oireet.

[…] Ikävä kyllä ahdistuneisuushäiriöni oireet ja mielialani jatkoivat alaspäin menevää trendiään. Aloin heräilemään ahdistuneena ja samat tunteet vain pahenivat mitä pidemmälle päivä eteni. Yleensä kello 10 mennessä olin jo hermoraunio ja minun piti pitää tauko vain, jotta saisin ahdistukseni laantumaan. Tämä jatkui kuukausia kunnes sain lopulta seuraavan paniikkikohtauksen joka oli niin paha, että se jätti minut traumatisoituneeksi ja masentuneeksi.

[…] Kuusi kuukautta sen jälkeen kun aloitin karnivori-ruokavalion kaikki suolisto- ja ruoansulatusvaivani sekä ahdistusoireeni olivat täysin kadonneet. Jossain vaiheessa huomasin miettiväni, että olin täysin unohtanut miltä tuntui syödä jotain ja kokea vatsanpuruja!

[…] Jos olet kärsinyt kroonisesta ahdistuneisuudesta ja ruoansulatusvaivoista suosittelen oppimaan lisää minun kokemuksistani. Karnivori-ruokavalion ei tarvitse olla elinkautinen, voit parantua ja toipua. Tiedän tasan tarkkaan miltä tuntuu olla ”jumissa” kaiken kanssa eikä nähdä mitään toivoa tunnelin päässä. Karnivori-ruokavalio on ehdottomasti erittäin vahva työkalu joka voi auttaa sinua toipumisen tiellä. 34

– Kurt Yazici

[…] Sain tietää että D-vitamiiniarvoni olivat todella alhaiset. Olin myös kehittänyt hiljalleen kroonisen väsymyksen ja kroonisen kivun. Lopulta minulla diagnosoitiin myös interstitiaalinen kystiitti ja aloin samaan iho-oireita, eksemaläiskiä ensimmäistä kertaa elämässäni. Hormonitasoni olivat täysin sekaisin joka aiheutti heittelyjä mielialoihini ja kuukautiskiertooni. Ruoansulatukseni tila oli aivan kamala vaikka olin vältellyt gluteenia ja esiliotin kaikki ruokani mitä söin. Lopulta aloin saamaan myös ahdistuneisuuskohtauksia ja lievää masennusta. Tämän lisäksi olin alkanut myös pikkuhiljaa lihoamaan vaikka en ollut ikinä aikaisemmin kokenut mitään ongelmia painoni kanssa.

[…] 8 kk karnivori-ruokavaliolla on auttanut minua seuraavissa asioissa: Fibromyalgia ja krooninen kipu ovat hellittäneet 95% (minulla on vielä aavistuksen kroonista niskakipua jäljellä). Krooninen väsymys on poissa. Kaikki iho-ongelmani ovat poissa. IBS on poissa. Ahdistuneisuus ja masennus ovat poissa. Stressitasot ja mielialat ovat täysin tasapainoittuneet. Hormonini toimivat normaalin kuukautiskierron mukaisesti. Ruokamielihalut ja addiktiokäyttäytyminen on poissa. Laihduin hiljalleen myös 10kg ja olen takaisin ihannekoossani. Pystyn nykyään myös treenaamaan.35

– Krissy

[…] Karnivori-ruokavalio on antanut takaisin vapauteni tavalla jota en olisi ikinä voinut uskoa! Se ei pelkästään ole parantanut ruoansulatukseni, mutta myös hävittänyt kaikki mielenterveysongelmani. Sen lisäksi kaikki sokerihimoni ovat poissa enkä enää stressisyö. Karnivori-ruokavalion ja säännöllisen liikunnan avulla olen pystynyt vähitellen lopettamaan kaikki lääkitykseni mitä söin ahdistuneisuuteen, masennukseen ja migreeneihin. Olen syönyt näitä lääkkeitä teini-iästä asti ja niiden sivuoireina kärsin kauheasta unettomuudesta, olemattomasta libidosta, painonnoususta ja väsymyksestä. Olen saanut elämäni takaisin.36

– Lori

Lisää tarinoita miten karnivori-ruokavalio on auttanut ahdistuneisuuden kanssa löytyy MeatRX – Anxiety. Samaa sivua voi lukea myös Google Translaten avulla täältä.

Masennus

Lääkkeitä joita käytetään tulehdustilojen hillitsemiseen ja insuliiniresistenssin hoitamiseen voidaan käyttää myös hoitamaan masennuksen oireita. Tämä voisi siis tarkoittaa sitä, että tulehduksilla ja insuliiniresistenssilla on yhteys masennusoireiden vakavuuden kanssa. 37

Vuonna 2017 tehtiin maailman ensimmäinen tutkimus jossa tutkittiin ruokavalion vaikutusta kliiniseen masennukseen. Tutkimuksessa todettiin että Välimeren-ruokavaliolla oli vaatimattomasti positiivinen vaikutus masennusoireisiin verrattuna länsimaiseen ruokavalioon. Toisessa samantapaisessa tutkimuksessa todettiin myös, että kalanmaksaöljyllä oli samantapaisia hyötyjä.3839

Nämä tärkeät tutkimukset osoittavat selvästi, että ruokavaliolla on merkitystä mielenterveyteen. Mutta ne eivät kerro onko Välimerellinen ruokavalio paras ruokavalio aivoille, vaan pelkästään sen, että se on parempi kuin länsimainen ruokavalio. Vaikka on houkuttelevaa ajatella, että ruokavalion positiivinen vaikutus johtui siitä, että siinä syödään enemmän ruokia kuten oliiveja ja siemeniä, tutkimuksessa käytetty ruokavalio oli suunniteltu myös olemaan vapaa prosessoiduista hiilihydraateista ja kasviöljyistä. Tutkijat ovat vasta nyt alkaneet miettimään miten sokeri vaikuttaa riskeihin sairastua masennukseen.40 Tarvitsemme kuitenkin lisää tutkimuksia jotka tutkivat miten erilaiset ruokavaliot vaikuttavat masennuksen oireisiin.

Tällä hetkellä meillä ei siis ole vielä yhtäkään ihmisillä tehtyä tutkimusta joka tutkisi varta vasten ketogeenisten ruokavalioiden vaikutusta mielenterveyteen. Monet lääkärit kuitenkin raportoivat näkevänsä ketogeenisen ruokavalion positiivisen vaikutuksen mielenterveyteen klinikallaan päivittäin.

[…] Olen nähnyt yli viisikymmentä lääkäriä ja spesialistilla ja kukaan heistä ei ole voinut auttaa minua. Suurinta osaa heistä ei edes kiinnostanut avun antaminen. Tämä johti lopulta siihen, että sairastuin vakavaan masennukseen.

[…] Viime marraskuussa aloitin tiukan karnivori-ruokavalion ja kaikki masennusoireeni katosivat kahdessa viikossa! Vaikka vielä kärsin kroonisesta kivusta, voin elää elämääni paljon helpommin ja omaan nykyään paljon positiivisemman asenteen tulevaisuuttani kohtaan.41

– Amanda

[…] Onnistuin pääsemään eroon Paxil-lääkityksestä joka on masennuslääke jolla olen pitänyt itseni koossa samalla kun yritin vieroittautua irti opioideista. Olen ollut metadoni-lääkityksellä 18 vuotta ja tällä hetkellä olen pikkuhiljaa vähentämässä lääkitystäni. Koen ensimmäistä kertaa elämässäni, että minulla on vihdoinkin mahdollisuus onnistua tässä, koska karnivori-ruokavalio on tuonut mukanaan mielenterveyteni tasapainon.

[…] Olin aivan varma, että kohtaloni oli olla läski ja onneton koko loppuelämäni. Olin vielä varmempi siitä, että masennuslääkkeet ja metadoni olisivat kanssani aina. En enää. Eläköön pitkä elämä ja syökäämme lihaa! 42

– Richard

[…] Tammikuussa 2019 olin sairas henkisesti, fyysisesti ja emotionaalisesti. Ahdistuneisuutta, masennusta, ruoansulatusongelmia ja musertavaa nivelkipua oikeassa lonkassa. Aloitin karnivori-ruokavalion helmikuussa 2019 kun painoin 114kg. Kesäkuuhun mennessä olin laihtunut 47kg. Elämäni on täysin muuttunut. Tunnen oloni taas teini-ikäiseksi ja minulla ei ole mitään kipuja enään!

Karnivori-ruokavalio on ainoa ruokavalio mistä olen saanut tällaista apua. Painonlasku oli todellakin bonus jota en ollut odottanut kun aloitin tämän, mutta josta olen silti kiitollinen. Jokainen aamu kun herään ilman turtuneisuutta ja jokainen päivä jonka vietän energisenä ilman minkäänlaisia kipuja on siunaus. Karnivori-ruokavalio ei pelkästään antanut takaisin elämääni, mutta ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin tunnen että olen ELOSSA!! 43

– William

[…] Menetin, sain, menetin ja sain painoni takaisin uudelleen ja uudelleen vuosien saatossa. Paino-ongelmieni lisäksi 20- ja 35-ikävuosieni väliin kuului parin vuoden välein aloitettu uusi masennuslääke jolla lääkittiin masennus- ja ahdistusoireitani. Kun oireet helpottivat yritin aina päästä lääkityksestä eroon joka johti aina masennuksen ja paniikkioireiden palaamiseen parin kuukauden sisällä. Olen ollut Prozacilla, Paxililla, Zoloftilla ja jopa Xanaxilla joilla koitettiin hoitaa masennusta, uniongelmia ja akuutteja paniikkikohtauksia. Kun nuorin lapseni oli 1,5-vuotias löysin itseni tilanteesta jossa oli sairaalloisen lihava, minulla oli alkava diabetes, korkea verenpaine ja olin kahdella reseptilääkkeellä masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Olin fyysisesti täysin onneton.

[…] Tammikuussa 2019 osallistuin maailmanlaajuiseen Karnivori Tammikuu-tapahtumaan ja olen ollut pääasiallisesti eläintuotteilla siitä asti. Tänä vuonna olen laihtunut extra 13 kiloa ja yhteensä 34 kiloa 2016 asti. Mutta mikä on parasta kaiken tämän päälle on se, että mielenterveyteni on ollut parhaimmillaan mitä se on ikinä ollut koko aikuisikäni aikana. Olen kiitollinen jokainen päivä siitä, että (uskallanko edes sanoa näin!) olen parantunut masennuksestani ja ahdistuksestani jonkun niinkin simppelin asian kanssa kuin muuttamalla sitä mitä ruokaa syön. Vaikkakin syön silloin tällöin ei-karnivori ruokia en tule ikinä, IKINÄ palaamaan takaisin vanhaan, surulliseen ruokavaliooni. Liha on todellisesti parantanut mieleni ja kehoni. 44

-Sarah

Lisää tarinoita miten karnivori-ruokavalio on auttanut ahdistuneisuuden kanssa löytyy MeatRX – Depression. Samaa sivua voi lukea myös Google Translaten avulla täältä.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö (bipolaari)

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä kutsuttiin aikaisemmin maanis-depressiivisyydeksi. Kaksisuuntaisia mielialahäiriöitä löytyy monenlaista muotoa kuten bipolaari 1, bipolaari 2 ja joitakin yleisempiä ja lievempiä versioita jotka eivät kategorisoidu kumpaankaan aikaisemmasta. Kaikkia näitä versioita kuitenkin yhdistää epävakaat mielialat jotka sisältävät korkean intensiteetin jaksoja kuten maniaa, ärtyneisyyttä ja pahalaatuista ahdistuneisuutta sekä masennuksen tapaisia matalan intensiteetin jaksoja. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että bipolaarilla ja epilepsialla on paljon yhteistä. Niissä on mm. samanlaisia välittäjäaine-epätasapainoja ja elektrolyyttihäiriöitä. 45

Itseasiassa samoja lääkityksiä käytetään hoitamaan molempia häiriöitä ja täten voisi kuvitella, että epilepsian hoitoa varten käytetyt ketogeeniset ruokavaliot (joita on käytetty jo lähemmäs vuosisadan ajan), voisivat olla hyödyllisiä myös bipolaarin hoidossa:

 • 2015 tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin 121:llä bipolaaria sairastavaa ihmistä joilla oli myös todettu kakkostyypin diabetes, sellaisiin joilla ei ollut todettu. Tutkimuksen mukaan sellaisilla bipolaari-potilailla joilla esiintyy myös kakkostyypin diabetestä on hankalampi hoitopolku kuin sellaisilla joilla ei ollut todettu kakkostyypin diabetestä. Kakkostyypin diabetestä sairastavilla bipolaari-potilailla oli korkeampi todennäköisyys kärsiä myös kroonisesta kivusta, nopeammin tapahtuvista mielialasykleistä ja kokivat saavansa vähemmän helpotusta lääkityksestä.46
 • 2013 tehdyssä tapaustutkimuksessa kaksi naista joilla oli diagnosoitu kakkostyypin bipolaari kokivat saavansa huomattavasti paremman helpotuksen oireisiin ketogeenisen ruokavalion kanssa kuin mielialalääkityksen kanssa ja he pystyivät lopulta lopettamaan lääkityksensä kokonaan.47
 • Lääkäri Georgia Ede raportoi myös klinikaltaan 26-vuotiaasta naisesta jolla oli diagnosoitu kakkostyypin bipolaari ja joka oli kärsinyt bulimiasta ja kroonisesta migreeneistä vuosia. Hän aloitti ketogeenisen ruokavalion ja pääsi remissioon syömishäiriökäyttäytymisestä sekä parantui migreeneistä ja PMS-oireistaan. Myös hänen bipolaariset maniat vaihtuivat vihaisista, lempämpiin ja masennuskaudet tulivat huomattavasti helpommiksi käsitellä. Loput masennusoireet hoidettiin pienellä annoksella lamotrigiinia ja psykoterapialla.

[..] 20-vuotiaana löysin itseni kauhean hypo-mania ja masennuskierteen keskeltä jonka johdosta oli lähellä, että en valmistunut. 30- ja 40-ikävuosieni välissä taistelin päivittäin siitä, että selviäisin henkisesti ja emotionaalisesti elämästäni. En syönyt mitään lääkkeitä sen jälkeen kun koitin ensin litiumia ja jonka koin kauheaksi. Yritin vain tehdä parhaani bipolaari-oireideni kanssa itsekseni jotta pärjäisin vastuista työssäni, suhteissani ja itseni kanssa.

[…] Olen nyt ollut 3kk karnivori-ruokavaliolla ja kaikki ahdistuneisuuteni on poissa. Masennukseni on poissa. Sisäinen synkkyys ja itsetuhoiset ajatukseni ovat poissa. Maailma ei näytä niin pelottavalta ja vaaralliselta enää. Tunnen oloni kirkkaaksi ja mielialani tasaisiksi. En enää tuomitse itseäni huonoksi ihmiseksi. Voin katsoa itseäni ja taistelujani myötätuntoisesti ja samalla huomaan surullisena miettiväni, että kaikki läpikäymäni taistelut olisi voitu välttää. Itsetuntoani ja varmuuttani mitä olen rakentanut siitä asti kun lopetin juomisen ei ole enää niin tuskaisaa ylläpitää. Siinä missä itsevakuuttelu oli ennen jokapäiväistä jotta pystyin pitämään negatiiviset ajatukseni poissa, nykyään katson elämää positiivisessa valossa joka nousee spontaanisti oman mieleni sopukoista. Kerron itsestäni toisenlaista tarinaa nykyään. 48

– Jane

[…] 90 päivää karnivori-ruokavaliota takana! Ei minkäänlaista ahdistuneisuutta tai mielialaongelmia. Kärsin ennen musertavista paniikkihäiriöistä, kakkostyypin bipolaarista ja masennuksesta. 49

– Jade

[…]Amberin tarina tulossa tähän. 50

– Amber O’Hearn

2016 (ikä 24) vs 2020 (ikä 28)
24-vuotiaana: vegaani, alkoholisti, riippuvainen Xanaxista, diagnosoitu kakkostyypin bipolaari, uneton ja vakavia ahdistuneisuus ja vihan hallinointi ongelmia. Eksynyt ja toivoton.

28-vuotiaana: 2 vuotta ketoa takana, 5,5kk karnivori-ruokavaliota takana. Vuosi ilman alkoholia, yli kaksi vuotta ilman reseptilääkkeitä, bipolaari-diagnoosi poistettu papereista, nukun hyvin, ahdistus ja viha-ongelmat poissa.

Paljon voi muuttua neljässä vuodessa! On aika ylpeä olo itsestä 🙂 51

-Grace

Psykoosi

Psykoottiset oireet eivät pelkästään ilmaannut ihmisillä joilla on todettu skitsofrenia. Niitä voi ilmaantua myös monissa muissa psykiatrisissa tiloissa kuten masennuksessa, bipolaarissa, päihteiden käytössä ja dementiassa.

Psykoosin oireisiin kuuluu mm. paranoia, visuaaliset ja auditoriset hallusinaatiot, tunkeilevat ajatukset/mielikuvat ja/tai sekavat ajatukset. Skitsofreniaa sairastavilla ihmisillä on todettu olevan todennäköisemmin myös sokerin säätelyongelmia ja insuliiniresistenssia, siitäkin huolimatta vaikka he eivät olisivat ikinä ottaneet psykoosilääkitystä, jolla on todettu suurentunut riski aiheuttaa näitä ongelmia. 52

Meillä ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi tietoa onko insuliiniresistenssilla syy-yhteyttä skitsofreniaan. Ainoa mitä me tiedämme on se, että nämä kaksi sairautta yleensä kulkevat käsi kädessä.

Lukuisissa julkaistuissa tapausraporteissa on dokumentoitu, että ketogeenisella ruokavaliolla vaikuttaa olevan positiivisia tuloksia psykoosi-oireiden lievittämisessä.5354

Näistä varmasti kaikkein tunnetuin ja parhaiten dokumentoitu tapaus oli Lääkäri Eric Westmanin ja lääkäri Bryan Kraft:in julkaisema tapausraportti 70-vuotiaasta naisesta joka oli kärsinyt auditorisista ja visuaalisista hallusinaatioista 7-vuotiaasta asti. Pelkästään kahdeksan päivän ketogeenisen ruokavaliokokeilun jälkeen hän sai merkittäviä parannuksia oireisiinsa. Hän oli pysynyt hallusinaatioista vapaana lääkärien palauttuaan haastattelemaan häntä vielä vuodenkin jälkeen.5556

Autismikirjon häiriöt (ASD)

Kaksi pienempää kuusi kuukautta kestänyttä tutkimusta ja yksi tapausraportti tutki miten ketogeeninen ruokavalio voi olla hyödyllinen autistisille lapsille. 5758 Yhdessä näistä tutkimuksista tutkittiin 23 lasta ketogeenisella ruokavaliolla. 18/23 lapsesta (60%) kokivat jonkin verran helpotusta oireisiin ja 2/23 lasta kokivat suuren helpotuksen oireisiin ja pystyivät siirtymään normaaliin peruskouluopetukseen. 57

[…] Mitä tulee autismikirjon oireisiini, pystyn nykyään olemaan läsnä paljon paremmin ja ahdistuneisuuteni on lieventynyt. Varsinkin sen jälkeen kun olin ollut karnivori-ruokavaliolla 6kk huomasin, että ahdistuneisuuskohtauksia tuli huomattavasti harvemmin ja ne eivät olleet enää niin voimakkaita. Olen myös huomannut että lukihäiriöni oireet ovat lieventyneet. En ennen ole pystynyt pitämään puhelinnumeroita mielessäni järjestyksessä ilman sen suurempaa ajattelua. Nyt se onnistuu. En ole myöskään yhtä valoherkkä kuin ennen ja pystyn suodattamaan äänet ja muut häiriötekijät kun yritän keskittyä johonkin. Keskittymiskyvyn ylläpito oli jatkuvaa taistelua aikaisemmin. 59

-Thomas

[…] Kun olin 18-vuotias minulla diagnosoitiin autismi. Minulla oli kaikki perinteiset autismin oireet: aistien ylikuormitusta, kommunikaatiovaikeuksia ja mielialojen heittelyä.

[…] Karnivori-ruokavaliolla kaikki autismiin liittyvät oireet vain katosivat. Tuntui kun niitä ei ikinä olisi ollutkaan! En myöskään ikinä tule hermostuneeksi nykyään. 60

– Christian

[…] Kun vaihdoin karnivori-ruokavalioon en pelkästään laihtunut mutta paransin elämänmittaisen ahdistuneisuushäiriön ja masennuksen. Olen aloittanut karnivori-ruokavalion myös 5-vuotiaalle pojalleni jolla on diagnosoitu autismi. Hän pystyy nykyään puhumaan (hän oli ei-verbaalinen ennen), on sosiaalinen ja mahdollisesti hänen autismi-diagnoosinsa ollaan poistamassa. Ruokavaliossa on ehdottomasti jotain erikoista ja vaikka en usko, että kukaan pystyy tekemään sen mainostamisella rahaa, tarvitsemme ehdottomasti enemmän tutkimuksia! 61

– Emily

[…] Olin angstinen, sisäänpäinkääntynyt ja harhainen. Olin hyvin herkkä valolle, äänille ja kosketukselle. Olin tullut autistiseksi. Minua ei kuitenkaan diagnosoitu ennen kuin olin 19-vuotias koska en näyttänyt tyypillisiä oireita lapsena. Nyt 27-vuotiaana olen ollut OMAD karnivori-ruokavaliolla 8kk. Koitin alunperin karnivori-ruokavaliota koska halusin saada apua krooniseen väsymysoireyhtymään, ja vaikka siitä on ollut siihen apua, en odottanut ikinä että se parantaisi myös autismini. Olin täysin vakuuttunut, että se oli vain osa minua, että olin syntynyt tällaiseksi ja tulisin myös tällaisena kuolemaan. Ja ehkä se on tilanne monen muun kohdalla, mutta minun kohdallani autismini ja ärtyneen suolen oireyhtymäni johtuivat ruokavaliostani. Olisinpa tiennyt tästä 16-vuotta sitten! 62

– Connor

[…] Teini-ikäisenä ajattelin jo paljon itsemurhaa, mutta vasta ylä-asteella ajatukset yleistyivät päivittäisiksi. Kärsimys mitä koin autismistani sekä masennuksestani tuntuivat niin ylivoimaiselta asialta jaksaa, enkä nähnyt mitään ulospääsyä. Kaikki näkemäni lääkärini sanoivat minulle aina, että en tule ikinä pääsemään autismistani tai masennuksestani eroon, vaan niiden kanssa pitäisi vaan oppia pärjäämään.

[…] Suurimmat ja mullitavimmat muutokset alkoivat tapahtumaan kun aloitin hyvin VHH-ruokavalion pätkäpaaston kanssa. Samanaikaisesti aloitin tekemään kehonpainoharjoittelua ulkona auringossa joka auttoi mielialani kanssa. Seuraavaan vuoteen mennessä masennukseni oli täysin poissa. Autismin oireeni vähentyivät kuukausi kuukaudelta. 2013 vuoden loppuun mennessä kävin ulkona musiikkitapahtumissa, klubeilla ja sosiaalisissa tilanteissa ilman minkäänlaisia ongelmia. Ne vuodet 2013 jälkeen olivat vaihtelevia mutta minulle kävi myös selväksi, että mielialani huonontuivat, ärtyneisyyteni palasi ja kognitiiviset kykyni huononivat aina kun söin prosessoituja hiilihydraatteja. Kun katson taaksepäin näen, että joka kerta kun olin tiukasti karnivori-ruokavaliolla ja paastosin, voin hyvin. 63

-Sim

Lisää tarinoita miten karnivori-ruokavalio on auttanut ahdistuneisuuden kanssa löytyy MeatRX – Autism. Samaa sivua voi lukea myös Google Kääntäjän avulla täältä.

Tarkkaavaisuus-ja ylivilkkaushäiriö (ADHD)

Joitakin tutkimuksia löytyy jo jotka toteavat ketogeenisten ruokavalioiden auttavan ADHD oireisiin. Prosessoitujen hiilihydraattien ja ADHD:n yhteyttä ei kuitenkaan olla vielä tutkittu. Myöskään mitään tutkimuksia ei vielä löydy jossa testataan VHH-ruokavaliota lapsilla ja aikuisilla joilla on diagnosoitu ADHD.64 Lääkäri Ede on kuitenkin raportoinut, että yksi suurimmista raportoiduista hyödyistä mitä hän potilailtaan kuulee ketogeenisten ruokavalioiden kokeilijoilta on parantuneet kognitiiviset kyvyt. Hän on nähnyt tapauksia joissa vakava ADHD potilas on saanut apua VHH-ruokavaliosta.

Vuosia sitten tapasin vastaanotollani 40-vuotiaan naisen jolla oli elinikäisiä oireita prograstinaatiosta, motivaation puutteesta, väsymyksestä, vitkuttelusta ja epäjärjestelmällisyydestä jotka häiritsivät merkittävästi hänen yksityis- ja työelämää. Diagnosoimme hänelle poissaolevaa tyyppiä olevan ADHD:n ja aloitimme hänelle Adderall-lääkityskuurin. Adderall auttoi suuresti hänen oireisiin mutta lääkityksestä tullut apu oli päivittäin vaihtelevaa ja toi myös mukanaan ikäviä sivuoireita. Seuraavien vuosien aikana hän pikkuhiljaa muutti ruokatottumuksiaan ja poisti siitä vehnän, leseet, palkokasvit, maitotuotteet ja suurimman osan prosessoidusta ruoasta. Muutos auttoi hänen oireisiinsa merkittävästi mutta ei poistanut niitä kokonaan. Kun hän päätti lopulta koittaa ketogeenistä ruokavaliota hänen oireet alkoivat helpottumaan entisestään parin päivän sisällä. Hän on tämän jälkeen pystynyt lopettamaan Adderallin käytön kokonaan ja kertoi, että hän toimii paljon paremmin ketoosissa (ilman minkäänlaisia sivuoireita) kuin hän ikinä toimi Adderallin avulla. 65

– Lääkäri Georgia Ede

[…] Joten otin vihdoin härkää sarvista ja aloitin karnivori-ruokavalion kaksi kuukautta sitten. Tulokset ovat olleet hämmästyttäviä!

Iho-ongelmani ja ruoansulatusvaivani parantuivat viiden päivän sisällä ja mikä parasta ADHD oireeni vain katosivat. 66

– Alex

Alzheimerin tauti

Kaikki tutkimusalueet joissa tarkkaillaan psykiatristen oireiden syy-seuraussuhteista metabolisiin sairauksiin on vielä täysin lapsen kengissä. Mutta mitä tulee Alzheimerin tautiin meiltä löytyy jo monta johtopäätöstä joissa näytetään että insuliiniresistenssi aivoissa ei ole vain pääasillinen ominaisuus Alzheimerin taudissa, vaan myös todennäköisemmin pääasiallinen syy miksi sairaus ylipäätään kehittyy. Insuliiniresistenssin ja Alzheimerin tauti ovat niin tiukasti linkitetty toisiinsa, että tutkijat kutsuvat nykyään Alzheimerin tautia kolmostyypin diabetekseksi. 67

Yksi mekanismi miten insuliiniresistenssi vaikuttaa aivojen toimintaan Alzheimerin taudin kohdalla on estämällä insuliinin pääsyn aivoihin. 68 Koska insuliinia tarvitaan jotta aivosolut voivat käyttää glukoosia normaalisti, matalat aivojen insuliiniarvot voivat hidastaa aivojen glukoosin käsittelyprosesseja ja täten hidastaa aivosolujen toimintaa. Tämä aivotoiminnan hidastuminen voi alkaa vuosikymmeniä aikaisemmin ennen kuin oireet siitä alkavat näyttäytyä käytännössä ja sitä on tavattu jopa 24-vuotiaiden naisten aivoissa.6970 Joten koskaan ei ole liian aikaista aloittaa riskienhallinta.

Oikeastaan koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. Pieni, mutta jatkuvasti kasvava määrä tutkimuksia osoittaa, että jopa lievästi ketogeeniset ruokavaliot auttavat ajattelussa sekä muistin käyttämisessä niillä ihmisillä jotka osoittavat ”lieviä kognitiivia heikentäviä oireita” (alkava Alzheimerin tauti).71727374 Yhdessä 2018 tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin miten VHH-ruokavaliot yhdistettynä MCT-öljyn kanssa (MCT-öljy nostattaa veren ketoaineiden määrää), parantavat kognitiivisia testituloksia niillä ihmisillä joilla on todettu lievä Alzheimerin tauti. Tulokset olivat aavistuksen parempia kuin mitä nykyisillä Alzheimerin tautia hoitavat lääkkeet antavat.72 Ketogeeninen ruokavalio todettiin turvalliseksi ja hyvin siedetyksi hoitomuodoksi potilaiden osalta.

Mielenterveys ja karnivori-ruokavalio FAQ

Pitäisikö minun kokeilla karnivori- tai ketogeenistä ruokavaliota mielenterveyteni auttamiseksi?

Kokonaan uuden ruokavalion aloittaminen on keskimääräistä hankalampaa ihan kenelle vaan, mutta jos kärsit mielenterveysongelmista se voi tuntua moninkertaisesti vaikeammalta. Ruokavalion muuttaminen tarvitsee motivaatiota, suunnittelua, jatkuvaa sitoutumista ja isoja muutoksia tuttuihin ja turvallisiin rutiineihin. Kaikki tämä voi olla stressaavaa. Nostaaksesi onnistumisen mahdollisuuksia valitse aloittamiseen ajanjakso jolloin tiedät että mitään isoja tapahtumia tai muutoksia ei ole tapahtumassa. Jos olet liian masentunut, että saisit puserrettua kokoon tahdonvoimasi, tai liian ahdistunut, että pystyisit sietämään ruokavalion muutokseen liittyvää stressiä on väliaikaisen lääkityksen ottaminen tueksi rinnalle harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.

Peilaaminen

Ota aikaa itsellesi ja kysy itseltäsi seuraavia kysymyksiä joiden pohjalta voit arvioida valmiuttasi muutokselle, tulosten seuraamiselle ja motivaation ylläpidolle. Voi myös olla hyödyllistä keskustella näistä asioista terapeuttisi tai hoitajasi kanssa. Kannattaa myös kirjoittaa pohdintasi johonkin ylös jotta voit palata niihin myöhemmin.

 1. Miksi mietit ruokavaliosi muuttamista?
 2. Mitä muutoksia toivot saavuttavasi jos muutat ruokavaliotasi?
 3. Miten voit nykyisellä ruokavaliollasi? Listaa tunteita ja käytösmalleja joiden kanssa olet taistellut viime aikoina.
 4. Miten suhtaudut lääkitykseen? Jos syöt parhaillaan lääkkeitä tee niiden haitoista ja hyödyistä lista.
 5. Minkälaisten asioiden epäilet olevan isoimpia haasteita ruokavalion muutoksen suhteen?
 6. Onko sinulla läheisiä joiden apuun voisit tukeutua jos tarvitset sitä. Jos ei, niin kannattaa ottaa selvää paikallisista tukiryhmistä tai valmentajista.

Konsultaatio ja keskustelu

Jos olet tällä hetkellä millään lääkityksellä keskustele sen määränneen lääkärin kanssa suunnitelmistasi ennen kuin teet muutoksia ruokavalioosi. Ihannetilanteessa hoitava lääkärisi tukee suunnitelmaasi ja on jo ennestään tietoinen VHH-ruokavalioiden tarjoamasta mahdollisesta avusta. Jos ei, voit ohjata hänet vaikka Diet Doctor-sivuston CME kurssille jotta hän voi oppia lisää VHH-ruokavalioiden terapeuttisista vaikutuksista. Jos he eivät tämänkään jälkeen innostu ideasta kannattaa sinun harkita lääkärin vaihtamista tai kysyä häneltä olisiko hän valmis tekemään yhteistyötä hoitosi suhteen ulkopuolisen ravintoterapeutin kanssa joka on erikoistunut ketogeenisiin ruokavalioihin.

Kun aloitat tee suunnitelmat hoitavan lääkärisi kanssa, että tilannettasi seurataan tarpeeksi usein. Ideaalitilanteessa sinulla olisi viikottain tapaaminen lääkärisi tai hoitavan terepauttisi kanssa. Intensiivisin jakso on aina kuusi ensimmäistä viikkoa aloituksestasi.

Perustestit

Aloittaessasi mittaa verenpaineesi, sykkeesi, painosi ja vyötärönympäryksesi ja kirjaa ne ylös. Nämä kannattaa myös uudelleentarkistaa kerran viikossa.

Sinun kannattaa myös hankkia peruslaboratoriotestit ennen aloitustasi. Suosituksissa olisi hankkia:

 • Laaja metabolinen paneli (glukoosi, elektrolyytit, munuaisten toiminta, maksan toiminta ja happo-emäs tasapaino)
 • Rasvapaneli (HDL, kolesteroli, triglyseridit)
 • Paastoverensokeri
 • Kilpirauhaspaneli (TSH, T4-V, T3-V, vasta-aineet)
 • Tulehdusarvot (CRP tai hs-CRP)
 • Seerumin virtsahappo 75
 • Lääkityksen määrät veressä (varsinkin liitiumin ja depakoten kohdalla)
 • Mitkä tahansa muut testit mitä lääkärisi suosittelee

Vitamiinien ja mineraalien tasojen testaaminen on myös hyödyllistä. Näistä yleisimmät jotka ovat linkitetty mielenterveysongelmiin ovat B12-vitamiini, rauta, sinkki ja magnesium. 76

Mitä minun pitää ottaa huomioon X-lääkitykseni suhteen?

Ketogeeniset ruokavaliot voivat aiheuttaa nopeita ja mittavia muutoksia aivo- ja kehokemiassa. Jotkut niistä muutoksista voivat vaikuttaa lääkitysten määrään, annostukseen ja sivuoireisiin. Kaikkia näistä pitää tarkkailla tiiviisti.77 Varsinkin kahden ensimmäisen kuukauden aikana ruokavalionmuutoksesta aineenvaihdunnassa tapahtuu muutoksia.

Jos tällä hetkellä käytät mitään lääkkeitä masennukseen, ahdistuneisuushäiriöön, bipolaariin, uneen, tarkkaavaisuushäiriöihin tai psyykoosiin ja olet ensimmäistä kertaa koittamassa ketogeenistä tai karnivori-ruokavaliota kannattaa käydä läpi alla oleva lista. Listan ei ole tarkoitus olla kaiken kattava, joten mieti aina asioita sinun omasta yksilöllisyydestä katsoen ja kysy aina ensin lääkäriltäsi jos jokin asia epäilyttää.

Masennuslääkkeet 78

Yleisimmin määrättyihin masennuslääkkeisiin kuuluu selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRIs), serotoniini-norepinefriinin takaisinoton estäjät (SNRIs) ja bupropioni. Nämä lääkkeet eivät yleensä aiheuta mitään erityisiä ongelmia VHH-ruokavaliota kokeilevalle, mutta SSRIs-lääkkeet aiheuttavat joillekkin potilaille sivuoireena kohonnutta ruokahalua joka yleensä nostaa myös painoa. Tämä toki voi hankaloittaa motivaatiota pysyä millä tahansa ruokavaliolla.

Psyykoosilääkkeet 79

Psykoosilääkkeet kuten risperidoni, aripipratsolia, ketiapiini voivat nostattaa insuliinitasoja ja aiheuttaa täten insuliiniresistenssia, joka voi vaikeuttaa ketoaineiden tuotantoa kehossa.80 Ketogeenisestä ruokavaliosta on kuitenkin mahdollista saada myös muita hyötyjä vaikka psykoosilääkityksen käyttöä joutuisikin jatkamaan, mutta joissain tapauksissa on lääkityksen hiljallinen pienentäminen voi kannattaa jotta ketogeenisen ruokavalion kaikki mahdolliset hyödyt voidaan kokea. Hyvin monet mielialalääkkeet kategorisoituvat psykoosilääkkeen alle, joten jos et ole varma onko lääkkeesi psykoosilääke vai ei, tarkista se lääkäriltäsi.

Litium

Ketogeenisen tai VHH-ruokavalion ensimmäisinä päivinä ihmiset yleensä menettävät .5-1kg nestepainoa koska ketogeeniset ruokavaliot muokkaavat tapaa miten keho käsittelee nesteitä ja elektrolyyttejä (suoloja), mukaan lukien litiumia, joka on suolo.81 Tämä tarkoittaa sitä että litium-määrät voivat muuttua ketogeenisillä ruokavalioilla. Tästä syystä litium-tasot kannattaa mitata ennen uuden ruokavalion aloittamista ja niiden seurantaa kannattaa harjoittaa usein jotta voidaan nähdä tarvitaanko annostukseen tehdä muutoksia. Litiumia käyttävien potilaiden kannattaa, varsinkin alussa, pitää tarkasti huolta suolojen tasapainosta suolaamalla ruokansa hyvin ja tarkkailemalla muidenkin suolojen tasapainoa kuten magnesiumin ja kaliumin. Tätä varten voi kaupasta ostaa elektrolyyttijauhetta tarvittaessa.

Mielialan vakauttajat (Antikonvulsantti valproaatti) 82

Monet mielialan vakauttaja-lääkitykset ovat alunperin kehitetty kohtausten kontrollointiin ja niitä voidaan määrätä myös mielialanvaihteluun, unettomuuteen tai ahdistuneisuushäiriöön. VHH-ruokavalion suhteen erityistä tarkkaavaisuutta kannattaa harjoittaa valproaatti-, tsonisamidi-, ja topiramaatti-pohjaisten lääkkeitten kanssa.

Valproaatti on itseasiassa rasvahappo jota kehon solut voivat käyttää energiana. Koska VHH-ruokavaliolla keho parantaa rasvanpolttomekanismejaan voivat rasvasta nälkäiset solut syrjäyttää valproaatti-molekyylit verenkierrosta ja täten aiheuttaa valproaatti-tasojen laskun.

Tsonisamidi ja topiramaatti muuttavat taas munuaisten tapaa käsitellä suoloja ja voivat vaikuttaa veren pH arvoon muuttumiseen (metabolinen asidoosi), joka taasen voi kasvattaa joillakin potilailla munuaiskivien muodostumisen riskiä VHH-ruokavaliolla.83 Jos syöt kumpaakaan näistä lääkkeistä on tärkeää että pidät huolta nesteytyksestä jotta vähennät riskiä munuaiskivien muodostumiselle ja että teet tiukasti yhteistyötä lääkärisi kanssa jotta kreatiini-, sitraatti-, pH-arvoja voidaan pitää silmällä. 84Yleinen suositus mitä annetaan näiden lääkkeiden käyttäjille munuaiskivien estämiseen on suolan käytön vähentäminen, mutta VHH-ruokavaliolla tämä ei ole kannattavaa, varsinkaan alun adaptiovaiheen aikana.

Verenpainelääkkeet

Klonidiinia-, Pratsosiinia- ja Propranololi-lääkkeitä määrättiin ennen korkeaan verenpaineeseen mutta niitä voidaan nykyään määrätä myös joskus unettomuuteen, ahdistuneisuuteen tai ADHD:iin.8586 VHH-ruokavalion alkuvaiheessa verenpaine saattaa laskea sillä keho päästää irti ylimääräisestä nesteestä.8788 Tämä voi olla hyvin tervetullut muutos, varsinkin jos kärsit korkeasta verenpaineesta. Jos kuitenkin syöt tällä hetkellä verenpainelääkkeitä voi verenpaineesi laskea liian alas saattaen sinut riskiin saada huippausta, väsymystä ja tajuttomuutta. Tästä syystä on hyvin tärkeää että verenpainettasi tarkkaillaan tarkasti ja lääkityksesi annostusta muutetaan sen mukaisesti.

Monet muutkin psyykelääkkeet pitävät sisällään riskin alentuneeseen verenpaineeseen kuten psykoosilääkkeet ja SSRIs masennuslääkkeet.

Milloin voin lopettaa lääkitykseni?

Jos olet innoissasi aloittamassa karnivori-ruokavaliokokeilun siinä toivossa että voisit lopulta vähentää, tai jopa kokonaan lopettaa lääkityksesi – hienoa! Olethan kuitenkin kärsivällinen. Suurin osa lääkityksistä kannattaa pitää yllä ainakin ensimmäiset kuusi viikkoa, joka on keskimääräinen aika mitä keho tarvitsee muuntautuakseen käyttämään energiana rasvaa, glukoosin sijasta. Kuuden viikon rajapyykin kohdalla voit palata keskustelemaan lääkityksestäsi sinua hoitavan lääkärin kanssa. Otathan myös huomioon, että joidenkin kohdalla adaptoituminen voi kestää jopa 3-6kk joten heille myöhäisempi tarkastelukohta voi olla tarpeellista.

Vaikka ravinnolla on iso merkitys mielenterveyteen, se ei todellakaan ole ainoa asia mikä siihen vaikuttaa. Joidenkin pitää silti jatkaa lääkityksellä riippumatta ruokavaliosta. Lääkityksellä olemisella ei ole mitään hävettävää. Hyvinvointisi pitäisi aina tulla ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä.

Miten lopetan lääkitykseni turvallisesti?

Älä ikinä lopeta mitään lääkitystä äkkinäisesti! Tee aina yhteistyötä hoitavan lääkärisi kanssa ja laske annostasi hänen tukemana hitaasti. Muuta vain yhtä lääkitystä kerralla. Monet psyykelääkkeet voivat aiheuttaa negatiivisia ja jopa hengenvaarallisia sivuoireita jos niitä ei lasketa rauhallisesti ja harkiten.899091

Otathan huomioon että suurin osa psyykelääkkeistä voivat vaikuttaa aivojen kemialliseen tasapainoon jopa kuusi viikkoa senkin jälkeen kun olet lopettanut niiden ottamisen. Tästä johtuen, jos syöt monia lääkkeitä samanaikaisesti, kannattaa odottaa ainakin kuusi viikkoa yhden lopettamisen jälkeen ennen kuin seuraavaa lääkitystä ruvetaan laskemaan.

Esimerkiksi jos lopetat masennuslääkkeen ottamisen toukokuussa, et voi tietää lopullisia tuntemuksiasi lääkkeen lopetuksesta ennen kuin kesäkuun lopussa. Jos aloitat toisen lääkityksen vähentämisen tuon kuuden viikon aikana ja masennusoireesi palaavat, et voi tietää johtuuko se alkuperäisen lääkkeen poistumisesta vai toisen lääkkeen vähentämisestä.

Ketogeeniset ruokavaliot auttavat monia jotka painivat mielenterveysongelmien kanssa mutta kannattaa aina muistaa että jokainen on yksilöllinen.

Milloin alan voimaan paremmin?

Ikävä kyllä moni oire voi alussa pahentua, ennen kuin ne alkavat parantua. Ärtyneisyys, masennus, väsymys, mielialojen heittelyt, univaikeudet ja mielihalut sokeriin ja hiilihydraatteihin ovat kaikki yleisiä oireita mitä tulee ”sokerinitkuihin”. Monet vieroitusoireet voivat olla hyvinkin intensiivisiä riippuen miten sokeripitoisesta ruokavaliosta olet muuttamassa.92 Asteittainen siirtyminen karnivori-ruokavaliolle voi olla parempi vaihtoehto monelle kun kertamuutos.

Ensimmäinen viikko ruokavalion aloituksesta on yleensä hankalin, mutta monet voivat tarvita vielä tätä pidemmän ajan adaptoitumiseen. Kahden ensimmäisen viikon aikana on hyvä jos ympäröit itsesi hyvillä ystävillä jotka voivat tukea jos tulee isompi mutka matkaan. Jos koet olosi turvattomaksi, hallitsemattomaksi tai maasi myyneeltä ei kannata yrittää olla sankari. Voit aina palata takaisin edellisen ruokavalioosi, koota itsesi ja tehdä uusi parempi suunnitelma.

Lue myös kaikki Saalistajan sivulta: Eväitä aloittelijalle.

Mitä jos ruokavalio ei autakkaan tai tekee oloni huonommaksi?

Jos ketogeeninen tai karnivori-ruokavalio ei tuota toivottuja tuloksia niin se ei ole maailman loppu. Se tarkoittaa vain sitä, että nyt sinulla on lisää datapisteitä joiden pohjalta voit aloittaa tekemään muokkauksia niin että aivosi saavat optimaalisen hyödyn. Ketogeeninen ruokalio ei pelkästään tue aivojen aineenvaihduntaa, mutta sillä on myös muita ravitsemuksellisia hyötyä.

Vain koska ruokavaliossa on vähän hiilihydraatteja, se ei vielä takaa, että se sisältää kaiken, mitä aivot tarvitsevat optimaaliseen toimintaan. Ravinnepuutteet, kuten rauta-, sinkki- ja B12-puutos, voivat kaikki vaikuttaa huonoon mielenterveyteen, joten näiden testaaminen olisi suositeltavaa.93 Jos olet vegaani toi kasvissyöjä, huolellinen täydentäminen on pakollista, koska kasvisruoista puuttuu useita välttämättömiä ravintoaineita.94 Voit myös lukea Saalistajan sivustoilta ravintoaineiden eroja kasvisten ja lihan välillä.

Jos tunnet olosi huonommaksi uudessa vähähiilihydraattisessa ruokavaliossasi, yksi mahdollisuus on, että sinulla on tuntematon herkkyys ruoalle, joka tulee esiin vasta nyt uudella ruokavaliollasi. Yleisiin allergian ja herkkyyden syyllisiin kuuluu joitain rakastettuja vähähiilihydraattisia vakioita, kuten maitotuotteet, pähkinät ja munat. Joillakin ihmisillä ruoka-intoleranssi voi lisätä ahdistusta, aivasumua, väsymystä, unettomuutta ja muita turhauttavia oireita.

On tutkimuksia, jotka viittaavat siihen, että monet ADHD-lapset saavat helpotusta oireisiinsa vähäallergeenisella ruokavaliolla, ja gluteenisensitiivisyys on vakuuttavasti kytketty joihinkin autismi- ja psykoosi-tapauksiin.9596 Vaikka ketogeenisissa ruokavalioissa on yleensä vähemmän gluteenia, se ei tarkoita, että et saisi gluteenia ollenkaan esimerkiksi erilaisista elintarvikkeista.

Toisin kuin todelliset allergiat, elintarvikkeiden herkkyydelle ei ole luotettavia testejä, joten kokeellinen eliminointi on ainoa tapa tietää, häiritseekö tietty ruoka. Siihen karnivori-ruokavalio on erinomainen työkalu.

Lue myös tarkkaan läpi Saalistajan UKK: Eväitä aloittelijalle jotta osaat ottaa huomioon muita oireita joita voi ilmaantua ensimmäisinä kuukausina karnivori-ruokavalion aloituksesta.

Tarviiko minun seurata ruokavaliota täydellisesti?

Täydellisyyden odottaminen voi olla resepti epäonnistumiseen. Elämäntapojen muuttaminen on vaikeaa. Tee parhaasi, mutta keskity aina mieluummin eteenpäin menemiseen, ei täydellisyyteen. Hiilihydraateista- etenkin prosessoiduista hiilihydraateista- vapautuminen on vaikeaa, koska ne ovat herkullisia, käteviä, edullisia ja mahdollisesti riippuvuutta aiheuttavia.97 Jos et onnistunut ensimmäisellä yritykselläsi, yritä myöhemmin uudelleen. Muista, että sinua ei määrittele epäonnistuminen vaan se kuinka suhtaudut siihen ja mitä opit siitä. Kuten mikä tahansa uusi tapa, sen ylläpitäminen helpottuu ajan kanssa. Ei ole harvinaista pudota vaunusta ajoittain tai otta ihan tarkoituksella taukoa erityistapauksissa. Älä tuomitse itseäsi – pysy kiinnostuneena kokemuksistasi, kirjaa ne ylös ja opi virheistäsi.

Entä kahvi ja alkoholi?

Karnivori-elämäntapana edellyttää luopumista monista riippuvuutta aiheuttavista ruuista ja juomista, ja voi olla houkuttelevaa korvata vanhoja pahoja tapoja uusilla. Matalahiilihydraattiset alkoholijuomat ja sokerittomat kofeiinijuomat ovat suosittuja ja trendikkäitä monissa VHH- ja ketogeenisen ruokavalion piireissä. Alkoholi ja kofeiini ovat mieltä muuttavia lääkkeitä, joilla voi olla merkittäviä psykiatrisia sivuvaikutuksia, jotka vaihtelevat määrän, käyttötavan ja yksilön mukaan. Kiinnitä huomiota siihen, kuinka nämä aineet vaikuttavat sinuun, ja tunnista rajasi.

Sekä alkoholi että kofeiini nostavat jopa pieninä määriä nautittuna stressihormonitasoja ja voivat aiheuttaa ahdistusta ja unettomuutta.9899 Alkoholi, kuten sokeri, voi edistää oksidatiivista stressiä, joka voi vahingoittaa ja jopa tappaa aivosoluja ajan myötä.100 Säännöllinen alkoholinkäyttö on liitetty masennukseen (ja päinvastoin) samoin kuin moniin muihin psykiatrisiin tiloihin.101102

Jos kamppailet mielenterveysongelmien kanssa, olet itsellesi velkaa, että näet miltä sinusta tuntuu ilman näitä aineita elämässäsi, jotta voit tehdä tietoisen päätöksen niiden riskeistä ja eduista omalla kohdallasi.


Lisää karnivoriruokavalioon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia löydät Saalistajan sivulta: UKK: Eväitä aloittelijalle!


Tällä sivulla sisältöjä on käännetty seuraavien lääkärien ja tutkijoiden artikkeleista: Georgia Ede, Paul Saladino (Carnivore Code-kirja)

Kokemuskertomuksia on kerätty MeatHeals.com-sivustolta ja ZIOH-Facebook ryhmästä

 1. Psychosom Med. 2019: The Effects of Dietary Improvement on Symptoms of Depression and Anxiety: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials[]
 2. J Alzheimers Dis. 2019: Preliminary Report on the Feasibility and Efficacy of the Modified Atkins Diet for Treatment of Mild Cognitive Impairment and Early Alzheimer’s Disease[]
 3. Front Psychiatry. 2017: The Current Status of the Ketogenic Diet in Psychiatry[]
 4. Neurosci Biobehav Rev. 2018: Ketogenic Diet as a Metabolic Therapy for Mood Disorders: Evidence and Developments[]
 5. Indian J Psychiatry. 2008: Understanding nutrition, depression and mental illnesses[]
 6. J Affect Disord. 2012: Depression as a disease of modernity: explanations for increasing prevalence[]
 7. Meat Sci. 2018: A Brief History of Meat in the Human Diet and Current Health Implications[]
 8. Exp Biol Med (Maywood) 2007: Vitamin B12 Sources and Bioavailability[]
 9. Ann Nutr Metab. 2012: The Discovery of Vitamin B(12)[]
 10. Kokoelma-artikkeli kasviöljyistä: Vegetable oils: are they healthy?[]
 11. Proc Nutr Soc 2017: Nutritional Psychiatry: The Present State of the Evidence[]
 12. Wikipedia: β-oksidaatio[]
 13. Wikipedia: Sirtuiini tyyppi 1 (SIRT1)-entsyymi[]
 14. Aging (Albany NY) 2019: Ketones improves Apolipoprotein E4-related memory deficiency via sirtuin 3 []
 15. J Nutr Metab. 2018: Nutritional Ketosis and Mitohormesis: Potential Implications for Mitochondrial Function and Human Health[]
 16. Am J Clin Nutr. 2011: Vegetarians Have a Reduced Skeletal Muscle Carnitine Transport Capacity[]
 17. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018: Acetyl-l-carnitine Deficiency in Patients With Major Depressive Disorder[][]
 18. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002: Feeding acetyl-L-carnitine and Lipoic Acid to Old Rats Significantly Improves Metabolic Function While Decreasing Oxidative Stress[]
 19. Wikipedia: Dystymia[]
 20. J Psychiatr Res. 2014: A Review of Current Evidence for Acetyl-L-Carnitine in the Treatment of Depression[]
 21. Psychosomatic Medicine 2018: Acetyl-L-Carnitine Supplementation and the Treatment of Depressive Symptoms[]
 22. Amino Acids. 2012: Determinants of Muscle Carnosine Content[]
 23. Amino Acids. 2011: Vegetarianism, Female Gender and Increasing Age, but Not CNDP1 Genotype, Are Associated With Reduced Muscle Carnosine Levels in Humans[]
 24. Wikipedia: Kehittyneet glykaation lopputuotteet[]
 25. J Am Diet Assoc. 2010: Advanced Glycation End Products in Foods and a Practical Guide to Their Reduction in the Diet[]
 26. Toxicol Appl Pharmacol. 2008: Effect of Taurine on Advanced Glycation End Products-Induced Hypertrophy in Renal Tubular Epithelial Cells[]
 27. J Biomed Sci. 2010: Role of taurine in the central nervous system[]
 28. Am J Clin Nutr. 1988: Plasma and Urine Taurine Levels in Vegans[]
 29. Public Health Nutr. 2007: How Does the Health and Well-Being of Young Australian Vegetarian and Semi-Vegetarian Women Compare With Non-Vegetarians?[]
 30. PLOS ONE 2014: Nutrition and Health – The Association between Eating Behavior and Various Health Parameters: A Matched Sample Study[]
 31. Nutrients. 2018: Depressive Symptoms and Vegetarian Diets: Results From the Constances Cohort[]
 32. Int J Behav Nutr Phys Act. 2012: Vegetarian diet and mental disorders: results from a representative community survey[]
 33. Neuropsychobiology. 2016: Is There a Relationship Between Vegetarianism and Seasonal Affective Disorder? A Pilot Study[]
 34. MeatRX.com: Kurt improved his digestion, mood and anxiety on a carnivore diet[]
 35. MeatRX.com: Krissy improved her digestion, chronic pain, mood, anxiety, and cravings caused by a vegan diet by eating a carnivore diet[]
 36. MeatRX.com: Lori improved her digestion, sugar cravings, anxiety, lost body fat in gained fitness on a carnivore diet[]
 37. Pharmacopsychiatry 2017: PPAR-γ Agonists for the Treatment of Major Depression: A Review[]
 38. Research article 2017: A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the ‘SMILES’ trial)[]
 39. Nutr Neurosci 2019: A Mediterranean-style Dietary Intervention Supplemented With Fish Oil Improves Diet Quality and Mental Health in People With Depression: A Randomized Controlled Trial (HELFIMED)[]
 40. Med Hypotheses 2020: The Depressogenic Potential of Added Dietary Sugars[]
 41. MeatRX.com: Amanda improved her chronic pain, lost weight and healed her digestion on a carnivore diet[]
 42. MeatRX.com: Richard lost weight and improved his addiction, depression and mood on a carnivore diet[]
 43. MeatRX.com: William improved his joint pain, brain fog, depression and anxiety on a carnivore diet[]
 44. MeatRX.com: Sarah lost weight, and improved her diabetes, anxiety and depression on a carnivore diet[]
 45. Expert Rev Neurother 2010: Epilepsy and Bipolar Disorders[]
 46. Commentary 2015: Insulin resistance in bipolar disorder: relevance to routine clinical care[]
 47. The Neural Basis of Cognition Volume 19, 2013: The ketogenic diet for type II bipolar disorder[]
 48. MeatRX.com: Jane healed depression, and anxiety on a carnivore diet[]
 49. MeatRX.com: Jade had less complications during pregnancy on a carnivore diet[]
 50. Youtube: Ep37: The Carnivore Diet for Women (Success Story)[]
 51. Facebook: Zeroing In On Health-Facebook ryhmä. Tammikuu 2020[]
 52. JAMA Psychiatry 2017: Impaired Glucose Homeostasis in First-Episode Schizophrenia: A Systematic Review and Meta-analysis[]
 53. Am J Psychiatry 1965: A PILOT STUDY OF THE KETOGENIC DIET IN SCHIZOPHRENIA[]
 54. Schizophr Res 2017: Ketogenic Diet in the Treatment of Schizoaffective Disorder: Two Case Studies[]
 55. Nutr Metab (Lond). 2009: Schizophrenia, gluten, and low-carbohydrate, ketogenic diets: a case report and review of the literature[]
 56. Psychology today: Ketogenic Diets for Psychiatric Disorders: A New Review[]
 57. J Child Neurol 2003: Application of a Ketogenic Diet in Children With Autistic Behavior: Pilot Study[][]
 58. Metab Brain Dis 2017: Ketogenic Diet Versus Gluten Free Casein Free Diet in Autistic Children: A Case-Control Study[]
 59. MeatRX.com: Thomas heals from arthritis, autism, and skin psoriasis on a carnivore diet[]
 60. MeatRX.com: Christian improved his hearing, gained weight, and treated his autism on a carnivore diet[]
 61. MeatRX.com: Emily improves autism, mental health, and weight loss on a carnivore diet[]
 62. MeatRX.com: Connor improved his autism and IBS with the carnivore diet[]
 63. MeatRX.com: Sim improved autism, depression and anxiety on a carnivore diet[]
 64. Am J Psychiatry 2013: Nonpharmacological Interventions for ADHD: Systematic Review and Meta-Analyses of Randomized Controlled Trials of Dietary and Psychological Treatments[]
 65. MeatRX.com: Low carb and mental health: The food-mood connection[]
 66. MeatRX.com: Alex beats a fungal infection and ADHD, improves gut health in days on a carnivore diet[]
 67. J Diabetes Sci Technol. 2008: Alzheimer’s Disease Is Type 3 Diabetes–Evidence Reviewed[]
 68. J Neurosci Res 2017: Cerebral Hypoperfusion and Glucose Hypometabolism: Key Pathophysiological Modulators Promote Neurodegeneration, Cognitive Impairment, and Alzheimer’s Disease[]
 69. Nutrition 2011: BRAIN FUEL METABOLISM, AGING AND ALZHEIMER’S DISEASE[]
 70. PLoS One 2015: Regional Brain Glucose Hypometabolism in Young Women with Polycystic Ovary Syndrome: Possible Link to Mild Insulin Resistance[]
 71. J Alzheimers Dis 2019: Preliminary Report on the Feasibility and Efficacy of the Modified Atkins Diet for Treatment of Mild Cognitive Impairment and Early Alzheimer’s Disease[]
 72. Alzheimers Dement 2018: Feasibility and efficacy data from a ketogenic diet intervention in Alzheimer’s disease[][]
 73. Nutr Metab 2009: Study of the ketogenic agent AC-1202 in mild to moderate Alzheimer’s disease: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial[]
 74. Neurobiol Aging 2012: Dietary ketosis enhances memory in mild cognitive impairment[]
 75. Uuden tutkimuksen mukaan korkeat seerumin virtsahappotasot ovat vahvasti linkitetty näyttävän masennuksen muuttumisen bipolaariksi: Bipolar Disorders 2019: Serum uric acid as a predictor of bipolarity in individuals with a major depressive episode[]
 76. Understanding nutrition, depression and mental illnesses[]
 77. Pediatric Neurology 2007: The neuropharmacology of the ketogenic diet[]
 78. Chonnam Medical Journal 2018: Addressing the side effects of contemporary antidepressant drugs: A comprehensive review[]
 79. World Psychiatry 2018: Management of common adverse effects of antipsychotic medications[]
 80. American Journal of Physiology—Endocrinology and Metabolism 2018: Antipsychotics and glucose metabolism: how brain and body collide[]
 81. New England Journal of Medicine 1975: Renin, aldosterone and glucagon in the natriuresis of fasting[]
 82. Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry 1999: Anticonvulsant Use in the Treatment of Bipolar Disorder: A Primer for Primary Care Physicians[]
 83. Drugs 2018: Drug-induced kidney stones and crystalline nephropathy: pathophysiology, prevention and treatment[]
 84. Epilepy Research 2010: Urolithiasis on the ketogenic diet with concurrent topiramate or zonisamide therapy[]
 85. JAMA Psychiatry 1981: Effects of clonidine on anxiety disorders[]
 86. PsychoPharm Review 2013: Beta-blockers: Off-label use in psychiatric disorders[]
 87. Obesity Reviews 2012: Systematic review and meta-analysis of clinical trials of the effects of low carbohydrate diets on cardiovascular risk factors.[]
 88. Obesity reviews 2009: Systematic review of randomized controlled trials of low-carbohydrate vs. low-fat/low-calorie diets in the management of obesity and its co-morbidities.[]
 89. Addictive Behaviors 2019: A systematic review into the incidence, severity and duration of antidepressant withdrawal effects: Are guidelines evidence-based?[]
 90. Psychiatry Online 2016: A Prescription for “Deprescribing” in Psychiatry[]
 91. Psychothjerapy and Psychosomatics 2018: Discontinuing antidepressant drugs: Lesson from a failed trial and extensive clinical experience.[]
 92. Peer Journal 2019: Low-carbohydrate diets differing in carbohydrate restriction improve cardiometabolic and anthropometric markers in healthy adults: A randomised clinical trial.[]
 93. J Nutr Health Aging. Sep-Oct 2006: Effects of Nutrients (In Food) on the Structure and Function of the Nervous System: Update on Dietary Requirements for Brain. Part 1: Micronutrients[]
 94. Ann Nutr Metab. 2006: B-vitamin Status and Concentrations of Homocysteine in Austrian Omnivores, Vegetarians and Vegans[]
 95. Am J Psychiatry. 2013: Nonpharmacological Interventions for ADHD: Systematic Review and Meta-Analyses of Randomized Controlled Trials of Dietary and Psychological Treatments[]
 96. Front Hum Neurosci. 2016: Bread and Other Edible Agents of Mental Disease[]
 97. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2013: Sugar Addiction: Pushing the Drug-Sugar Analogy to the Limit[]
 98. Can J Psychiatry. 2016: Alcohol Effects on Stress Pathways: Impact on Craving and Relapse Risk[]
 99. J Biol Rhythms. 2014: Effects of Caffeine on Skin and Core Temperatures, Alertness, and Recovery Sleep During Circadian Misalignment[]
 100. Oxid Med Cell Longev. 2016: Lipids and Oxidative Stress Associated With Ethanol-Induced Neurological Damage[]
 101. Alcohol Research & Health. 2002: Alcoholism and Psychiatric Disorders[]
 102. Addiction. 2011: Alcohol and Depression[]